قیمت را محاسبه کنید
مبلغ برای خرید
TL
وزن
کیلوگرم
مبلغی که باید پرداخت شود
{{ calculatedPrice | currency:' IRR ' }}

Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi

١) سايت بازارتا براي دريافت بسته هايتان، آدرسي واقعي در تركيه و در ازمير برايتان اختصاص مي  دهد اين آدرس در فاكتور شما نخواهد بود و آدرس خودتان در فاكتورتان نوشته خواهد شد.

٢) در سايت بازاتا بسته هاي خريداريتان را به آدرسي كه  در بالا ذكر شد آماده و فرستاده خواهد شد و مطابق با درخواستهاي مشتري تكرار بسته بندي شده و مطابق با مشخصاتي كه قبلا  داده ايد و در روزهاي كاري مابين دوشنبه ست شنبه چهارشنبه و پنج شنبه تحويل داده خواهد شد. 

٣) اعضا بازارتا بعد از ارسال بسته موظف به پرداخت هرگونه هزينه هاي جانبي مانند ماليات، عوارض گمركي، سرويس حمل و ساير ... مي باشد و بازارتا هيچ مسئوليتي  در اين قبال را ندارد. 

٤) سايت بازارتا از اعضاش از طريق ايميل يا انواع آن شماره كارت بانكي يا مشابه آنرا درخواست نخواهد كرد و در صورت لزوم فقط از طريق سايت و از راههاي امن اينكار را انجام مي دهد. 

٥) هزينه اي بسته هاي ارسالي با توجه به حجم و وزن آن محاسبه شده و قبل از ارسال به خريدار اطلاع  داده خواهد شد. 

٦)  در سايت بازارتا بسته هاي پستي اعضا تا ١٥ روز بدون هزينه نگهداري مي شود. بعد از ١٥ روز به ازا هر روز ٠.٣  دلار هزينه انبار گرفته خواهد شد. مدت نگهداري هر بسته ٢٥ روز مي باشد. در پايان روز ٢٥ و بعد از اطلاع دادن به خريدار بسته به آدرسش فرستاده خواهد شد و در صورت عدم خريد به مرجع آن ارجاع داده خواهد شد.

٧) هزينه پستي با توجه به حجم و وزن بسته محاسبه مي شود و  ر صورتي كه حجم آن نسبت به وزن آن بيشر باشد حجم آن محاسبه خواهد شد.

٨) آدرسي كه از سايت بازارتا خواهيد گرفت فقط در ارسال و دريافت بسته هاي خريداري شده ايتان قابل استفاده خواهد بود و در سايت هاي ديگري مانند سايتهاي شرط بن ي قابل استفاده نمي باشد.

٩) عضويت در سايت را مي توانيد هر موقع باطل نماييد در اين صورت بعد از ابطال عضويتتان هيچگونه حق و حقوقي نسبت به بسته هاي موجود در آدرسي كه سايت براي شما داده را نخواهيد داشت. 

١٠) مطابق با خريد و   ريافت بسته تان ارسال بسته به كشور خريدار انجام خواهد شد و بسته ها ر مدت ٢٤ ساعت آما ه ارسال خواهد شد. 

١) اعضا اين سايت بايد هم  در كشور خود هم در كشوري كه خريد  را انجام مي دهد به قوانين آن پايبند باشد و حق ندارد از اين سايت براي ارسال يا خريد كالاهاي غير قانوني استفاده نمايد. مسئوليت كالاهاي موجود در داخل بسته با خود خريدار مي باشد و  در صورتي كه مشكل از بابت غير قانوني بودن و يا موارد مشابه پيش آيد در مسئوليت اعضا و خريدار مي باشد.

٢) سايت بازارتا هيچگونه مسئوليتي در قبال گم شدن كالاهاي خريداري شده در مواردي همچون قطع برق قطع اينترنت، تعطيلي دولتي و .... را ندارد. 

٣) سايت بازارتا حق اينكه قوانين سايت را در هر زمان تغيير و يا اضافه يا كم كند را دارا مي باشد . هر از گاهي قوانين سايت را مطالعه نماييد. در صورتي كه بعد از تغيير قوانين به خريد و ادامه عضويت ادامه دهيد اين بدين معناست كه قوانين سايت را قبول كرده ايد. 

٤) با عضويت در سايت و دادن آدرس ايميل معتبر قبول مي كنيد كه آخرين اخبار و جشنواره ها تخفيفات و غيره را از طريق ايميل يا پيام برايتان ارسال شود.  در صورت تمايل مي توانيد اين خصوصيات را از قسمت پروفايل تغيير دهيد. 

٥) مطابق با قوانين كشوري كه در آن هستيد و نيز قوانين تركيه هرگونه استفاده غير قانوني و عواقب آن بر عهده عضو شونده مي باشد. 

٦) براي ابطال عضويت حتما بايد از طريق ايميل ثبت شده متني حاوي بر ابطال عضويت به سايت فرستاده شود.  در صورتي كه ايميلي ارسال نشود عضويت باطل نشده و تمامي شرايط همچنان پابرجا خواهد بود. 

٧) بجز خريد هايي كه از طريق بجاي من خريد كن انجام داده مي شود قابل اعاده و برگشت نمي باشد و خود خريدار كالاي خريداري شده را ارسال خواهد كرد. 

٨) با ورود به اين سايت و عضويت در آن بدين معنا مي باش  كه تمامي اين شرايط  را قبول مي كنم. 

٩) در سايت بازارتا كالاهايي نظير مواد شيميايي، اسلحه، مواد منفجره، كالاهاي دست دوم و مطابق با قوانين گمركي موبايل قابل ارسال نخواهد بود و مسئوليت كالاهاي موجود در بسته برعهده خريدار و عضو سايت خواهد بود. 

١٠) در صورت ابطال عضويت هزينه گرفته شده در ابتدا و يا  در زمان تمديد پس  اده نخواهد شد.  ر صورتي كه عضويت يكساله يا شش ماهه باشد مابقي ماهاي مانده نيز برگشت داده نخواهد شد. در سايت بازارتا تمامي اطلاعات مربوط به اعضا اعم از ايميل آدرس شماره تماس و ... محفوظ بوده و در اختيار اشخاص ديگري گذاشته نخواهد شد. با خواندن اين شرايط و قبول آن عضويت شما قبول خواهد شد. 

صفحه نخست فرصت ها سایت های خرید Whatsapp
Menü