قیمت را محاسبه کنید
مبلغ برای خرید
TL
وزن
کیلوگرم
مبلغی که باید پرداخت شود
{{ calculatedPrice | currency:' IRR ' }}

تماس یا ما

برای ما پیام ارسال کنید.

آدرس های ما

İzmir

Konak

00905335803520

برای ما پیام ارسال کنید

اسم شما
نام خانوادگی شما
تلفن
پست الکترونیک
پیام
صفحه نخست فرصت ها سایت های خرید Whatsapp
Menü