قیمت را محاسبه کنید
مبلغ برای خرید
TL
وزن
کیلوگرم
مبلغی که باید پرداخت شود
{{ calculatedPrice | currency:' IRR ' }}

Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi

شرايط موجود در حريم خصوصي در داخل سايت بازارتا مصداق خواهد بود و در صورت ورود و استفاده از آن به معناي قبول آن خواهد بود. 

سايت بازارتا تمامي اطلاعات اعضا اعم از شماره همراه آدرس ايميل و ...  را محفوظ داشته و به غير از موارد قانوني  ر اختيار شخص سومي نخواهد گذاشت.

 در صورت استفاده از سايت بازارتا و خريد كالا، تمامي اطلاعات مربوط به كارت بانكي شما با استفاده از برنامه هاي مخصوصي  رمزگذاري شده كليد كوچكي در باوزر شما نمايان خواهد شد. اين اطلاعات كه شامل شماره كارت تاريخ و سي سي وي مي باشد فقط قابل مشاهده پرسنل سايت بوده و به هيچ عنوان قابل  ويت اشخاص ديگر نخواهد بود. 

اطلاعاتي كه به صورت اتوماتيك ثبت و نگهداري مي شود: 

سايتها ، تعداد دفعات ورود، تاريخ و ساعتهاي ورود خروج، شماره اي پي، سرويس اينترنت مورد استفاده، و مرورگر و ... ثبت و نگهداري خواهد شد. اين اطلاعات براي بهبود و آناليز سايت مورد استفاده قرار مي گيرد. سايت براي خدمات درخواستي  داده هاي برنامه نويسي شده را ثبت مي كند و داده هاي شخصي را ثبت نخواهد كرد. 

اطلاعات زيارت كننده : 

با گذشت زمان   براي شناسايي شما از طريق سايت اطلاعاتي را در داخل كامپيوتر شما وارد خواهيم كرد كه با آن كوكي گفته مي شود. اين اطلاعات ورود و خروج اعضا  را نشان مي دهد. كوكي نه فقط در اين سايت بلكه  ر سايت هاي ديگر نيز مورد استفاده مي باشد كه  استاندارد در صنعت اينترنت مي باشد. كوكي  در داخل كامپيوتر شما ذخيره مي شود نه در سايت. شمامي توانيد در داخل مرورگرتان از تنظيمات مربوط به كوكي  را بررسي نماييد. 

تغييرات: 

سايت بازارتا مي تواند  در هر زماني اين شرايط را تغيير يا حذف نمايد، يا اين سايت و صفحات مربوط با آن را حذف و يا غي  قابل دسترس نمايد حتي بدون اطلاع قبلي. لطفا هر از گاهي اين شرايط  را مطالعه نماييد. 

صفحه نخست فرصت ها سایت های خرید Whatsapp
Menü